Δεν θα σας μεινει τίποτα και θα είστε ευτυχισμένοι!!

You-Will-Own-Nothing-and-be-Happy

😅Αστείο αλλά για εκεί μας πάνε!Twitter Facebook Youtube Backup Server

Εγώ έκανα ΠΕΝΤΕ», και αυτοφασκελώθηκε!!!

Ego-ekana-PENT_20230604-164100_1

Γιώργος Παπαδάκης τώρα λένε «πως δεν ξέρουμε πόσο αποτελεσματικά ήταν τα φάρμακα, εγώ έκανα ΠΕΝΤΕ», και αυτοφασκελώθηκε!!! 😅Twitter Facebook Youtube Backup Server

1 Bίντεο. Βρε τι πάθαμε...

stelios

Η αρχή  είναι το ήμισυ του παντός  :-) Twitter  Facebook  Youtube Backup